cursus installatietechniek
Nieuws

nieuws2

Training onderhoudsmonteur en servicemonteur.

januari 2015

In samenwerking met Installatiewerk Nederland (IWOF) is 9 januari 2015 de driedaagse training onderhoud en service aan gastoestellen weer van start gegaan. 6 deelnemers van een gerenommeerd installatiebedrijf zijn met veel enthousiasme aan deze, op de praktijk gerichte training onderhoudsmonteur begonnen. Het door Alkema Consultancy geschreven lesmateriaal en door Installatiewerk Nederland gefaciliteerde praktijkleslokaal is wederom goed ontvangen.
Neem voor meer informatie over deze training contact met ons op en wij informeren u graag.

nieuws1

Werkzaamheden Contactmanagement

januari 2015

Doordat er binnen de installatiebranche veel functieverschuivingen plaats vinden is Alkema Consultancy gevraagd om voor een periode van een kwartaal werkzaamheden in het kader van contractmanagement uit te voeren voor een groot installatiebedrijf in het oosten van het land. Tevens zal tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden begeleiding van de nieuwe contractmanager centraal staan.

binnenmileu

Duurzaam Beheer en Onderhoud

januari 2015

Hebben veel gebruikers herhaaldelijk vage klachten over het binnenmilieu? Is de technische dienst een groot deel van de tijd bezig met de behandeling van klimaatklachten? Valt de energierekening veel hoger uit dan verwacht?

Bovenstaande vragen hangen alle samen met het binnenmilieu. Dit binnenmilieu hangt af van het gebouw (de bouwkundige situatie), het gebruik van het gebouw, de verwachtingen van gebruikers en natuurlijk de klimaatinstallatie. Veel van de eerder genoemde situaties worden veroorzaakt door het niet optimaal functioneren van de techniek, zoals de klimaatinstallatie. Door de techniek zo goed mogelijke af te stemmen op het gebouw en het gebruik, is een duurzaam, vriendelijk en comfortabel gebouw te realiseren. Een gebouw met minder klimaatklachten, een hogere arbeidsproductiviteit en een lager energiegebruik. Hiervoor heeft Alkema Consultancy volgens de ISSO-publicatie het DB&O in het leven geroepen. Duurzaam Beheer en Onderhoud (DB&O) richt zich op een beter binnenmilieu in gebouwen en optimaal energie-efficiëntie van gebouwen. De doelstelling is de controle herwinnen voor het facilitair management. Oftewel de situatie ‘in grip’ krijgen en houden.